ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด 8.40 เปลี่ยนแปลง -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,101,100 % เปลี่ยนแปลง -