ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด 9.90 เปลี่ยนแปลง -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,690,800 % เปลี่ยนแปลง -