ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด 8.35 เปลี่ยนแปลง -0.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,459,600 % เปลี่ยนแปลง -2.34