ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด 7.10 เปลี่ยนแปลง +0.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 743,300 % เปลี่ยนแปลง +0.71