ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด 10.70 เปลี่ยนแปลง +0.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,850,700 % เปลี่ยนแปลง +0.94