ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด 10.20 เปลี่ยนแปลง -0.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,893,900 % เปลี่ยนแปลง -0.97