ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด 8.40 เปลี่ยนแปลง -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 244,000 % เปลี่ยนแปลง -