ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

GOLD
ราคาล่าสุด 10.80 เปลี่ยนแปลง -0.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,319,700 % เปลี่ยนแปลง -0.92